Közérdekű információk
 

A civil autonómia határai

A civil szervezet saját alapszabályának lényegi rendelkezése megsértésével hozott határozatát meg kell semmisíteni, és ez nem jelent indokolatlan és aránytalan beavatkozást a civil szervezet belső autonómiájába – a Kúria eseti döntése.

Ami a tényállást illeti, a felperes (egyesület) tagja az alperesi sportági szakszövetségnek. Az alperes elnöksége rendkívüli közgyűlését hívott össze, egyetlen napirendi ponttal, amely a tisztségviselők megválasztására irányult. A közgyűlést megelőzően az egyik tag alapszabály módosításra irányuló napirendi pont felvételére irányuló javaslatot nyújtott be, a közgyűlés elé azonban nem ez, hanem két eltérő szövegű alapszabály-módosítás iránti tervezet került, amelynek napirendre vételéről a 2014. február 21-én megtartott rendkívüli közgyűlésen külön szavazás nem volt, a közgyűlés azonban ennek ellenére napirendi pontként tárgyalta a két nappal a közgyűlés napja előtt véglegesített szövegű alapszabály módosításokat, és el is fogadta azokat. Ezt követően választották meg az elnököt, a sporttanács vezetőjét, a sporttanács két tagját és az elnökségi tagokat.  Mindegyik pozícióra annyi jelölt volt, amennyit az adott pozícióra megválasztható, ezért mindegyik esetben a közgyűlés nyílt szavazással döntött.

A felperes a rendkívüli közgyűlés alapszabály módosítására, valamint a tisztségviselők választására vonatkozó határozatainak megsemmisítése iránt keresettel fordult a bírósághoz, mivel szerinte a határozatok jogszabályba, illetve az alapszabályba ütközőek.

Bővebben...
 
Civil jogszabályi változások
 A civil szervetekkel kapcsolatos bejegyzési- és változásbejegyzési eljárásokat egyszerűsítő és gyorsító szabályok

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) szerint létrehozott egyesületek, alapítványok bejegyzési eljárásában már 2012. június 30-a óta lehetőség van arra, hogy eme civil szervezetek bejegyzésére egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás során kerüljön sor. Ennek előnye, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény (Cnytv.) szerint a bejegyzési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt a bíróság a kérelem tárgyában. 

Bővebben...
 
Hozzá(nem)járulás rendezvényfotó elkészítéséhez
Sokszor felmerül a kérdés pályázatok megvalósítása során, hogy nagyobb rendezvények, események alkalmával hogyan tudjuk a résztvevők beleegyezését megkapni arra vonatkozólag, hogy róla az eseményen fényképfelvétel készüljön.
Az alábbi leírás olyan jogi fejtegetést mutat be, mely a lehetőségeket vázolja fel, megkönnyítve ezzel a projektmegvalósítók dolgát.

Az alábbi leírás egyedi értelmezésen alapul, annak alkalmazásáért, vagy helytelen értelmezéséért a "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület nem vállal felelősséget.
Bővebben...
 
NEA_SZAVAZÁS!
Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

Lezárult a Nemzeti Együttműködési Alap elektori regisztrációs időszaka, amelyben a szervezeteknek lehetőségük volt elektort jelölni, akik az elektori választáson beleszólhatnak abba, hogy kik képviseljék a civil szervezeteket a NEA döntéshozó testületek tagjaként.

A NEA elektori választások két fordulója az alábbi napokon lett meghirdetve:

- 2016 március 2 (szerda)

- 2016 március 7. (hétfő)

Bővebben...
 
NEA civil jelöltállítási rendszer ismertető.
Szeretnénk felhívni a tisztelt figyelmét a hazai civil szervezeteknek, hogy 2016. február 24.-ig lehetőségük van az EPER rendszeren keresztül elektorokat jelölni, akik részt vesznek a civil jelöltállítási rendszerben, azaz a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsi és kollégiumai tagjainak megválasztásában. A választások várhatóan idén márciusban lesznek lebonyolítva a Kormányablakokon keresztül. Az EPER rendszeren belüli regisztrációt és teendőket az alábbi útmutató segíti:

Útmutatót ide kattintva megtekinthető.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 8
Életfa Művészeti Műhely