SZOLGÁLTATÁSAINK [30/2000 GM rendelet alapján]
 

Szakembereink által nyújtott tanácsadások:
Ügyfélfogadás: Telefonon történő egyeztetést követően: (H-CS.: 09:00-16:00 óra között, pénteken: 09:00-14:00)

Iroda címe Telefonszám
5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 23/C. épület  I. emelet 3. ajtó +36-70-779-7554
   
   


Munkaerő-piaci és pszichológiai tanácsadóink

       Polgári-Lipták Andrea               Ács Edina                   Engwau Linda               Dr. Nagy László                   Zsótér Zita
        
alt                   

1. A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére (referenciaszám: OFAnKft-4-273/2014)

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek;
 • Egyéni munkatanácsadás;
 • Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás;
 • Motivációs csoportfoglalkozás;
 • Pályatanácsadás - pályamódosítási tanácsadás;
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás;
 • Pszichológiai tanácsadás;
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás;
 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése;
 • Egyéni fejlesztési terv elkészítése;
 • Tanulási képességek és készségek vizsgálata;
 • Esetmenedzselés;
 • Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés;

2. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink megváltozott munkaképességű álláskeresők részére -


Ügyfélkör

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink ügyfélkörébe tartoznak azok a Békés megyében élő megváltozott munkaképességű álláskereső személyek, akik rendelkeznek komplex szakvéleménnyel (B1, B2, C1, C2, D, E kategória).


Szolgáltatásunk célja
az ügyfelek igényeinek megfelelő képzésbe kerülés és/vagy a tartós munkavállalás elősegítése.


Szolgáltatásaink megváltozott munkaképességű személyek részére -

·       - Egyéni tanácsadások:

o      Foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása: munkaerő-piaci intézményrendszer és szereplők, jogszabályi környezet, támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségei és az igénybevétel feltételei.

o      Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás: munkaerő-piaci adottságok, készségek és képességek felmérése, elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása és megszüntetése, valamint egyéni fejlesztési terv készítése az ügyféllel együttműködve.

o      Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás: az ügyfél támogatása abban, hogy megmaradt képességeinek megfelelő, valamint korábbi munkaerő-piaci tapasztalataival összeegyeztethető reális célállást fogalmazzon meg, álláskeresési ismeretek megosztása, célállásnak megfelelő munkáltatók megkeresése.

o      Foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás: egyéni igények, szükségletek, életcélok, tanulási képességek és készségek vizsgálata, munkavállalói készségek, képességek felmérése, a pályaválasztás, illetve módosítás elősegítése, megfelelő pályaterv és képzési cél meghatározása.

o      Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás: az ügyfél életvezetéséből, egészségi állapotából vagy a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint a munkába állást akadályozó érzelmi nehézségek kezelése, a személyes problémák megértése, feldolgozása és megoldása.

o      Foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás: képzésben résztvevők benntartásának, illetve a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, utókövetés, valamint az egyéni rehabilitációt, az életvitelt, munkavállalást segítő eszközök hozzáférésének szervezése.

·       - Csoportok:

o      Foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning: az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák elméletének és gyakorlatának megismerése és a munkavállalói kulcsképességek és kulcskompetenciák fejlesztése.

o      Képzésre történő fejlesztő felkészítés: képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárása és kezelése, a sikeres tanulást megalapozó kompetenciák, a munkavállalói kulcsképességek és kulcskompetenciákat fejlesztése annak érdekében, hogy az ügyfél nagyobb eséllyel kapcsolódhasson be képzési programba és eredményesebben sajátítsa el a képzés tananyagát.

o      Foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás: a korábban megszerzett ismeretek, tudás és tapasztalatok feltárásával a munkanélküliség okozta negatív hatások feloldása, a munkaerő- és képzési piac lehetőségeinek áttekintése, összevetése az egyéni adottságokkal, az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikák gyakorlása.

 

Munkáltatók részére nyújtható szolgáltatásaink -

 • Rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás: információnyújtás, foglalkoztatási tanácsadás, atipikus foglalkoztatási tanácsadás, álláshelyek feltárása, munkaadói kapcsolatok erősítése.
 • Foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés: szervezet felmérése, érzékenyítő tréning, munkakörelemzés, információnyújtás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató műszaki, technikai tanácsadás.
 • Foglalkozási rehabilitációs állásbörze: a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése az állásbörzén részt vevő munkaadók és a megváltozott munkaképességű munkát kereső személyek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel révén.

Miért foglalkoztasson megváltozott munkaképességű munkavállalót? -

 • Kiváltja a rehabilitációs hozzájárulás összegét.
 • Foglalkoztatásukhoz pályázati támogatások érhetők el.
 • A fogyatékkal élő munkavállalók esetében fontos szerepet játszik a hasznosság bizonyítása, a közösséghez tartozás érzése.
 • Megbízható munkaerők, kisebb a fluktuáció, nem hiányoznak többet a munkahelyről egészséges társaiknál.
 • Megmaradt munkaképességeiket hatékonyan használják, a látásromlás kompenzálásaként bizonyos képességeik erősebbek (pl.: kézügyesség, kommunikáció, monotónia tűrés, aprólékos munkák.
 • Megváltozott munkaképességű személyek részvétele a munkafolyamatokban a cég többi dolgozójára is pozitívan hat. A közösség összetartóbbá válik, a munkatársak több figyelmet fordítanak egymásra.
 • Fogyatékkal élők foglalkoztatása esetén a munkáltató pozitív megítélése erősödik.

 
  alt
 
 
Pályázati, menedzsment tanácsadás, intézmény mentorálás

Dr. Nagy László
(+36/70 772-3221)
 
 • Bejegyzett civil szervezetek számára ingyenes pályázati, szervezetfejlesztési tanácsadás.
 • Társadalmi önszerveződés elősegítéseként, társadalmi szervezetet létrehozni kívánó magánszemélyek részére alapítási  segítségnyújtás.
 • Igény szerint szervezetfejlesztés, intézménymenedzselés, mentorlás.
 
alt

 
 
Pénzügyi tanácsadó

Salamon Edit
(+36/70 772-3221)

 
 
 • Számviteli szabályok ismertetése, nonprofit szervezetek kettős könyvvitele, 1%-os bevételek felhasználásának lehetőségei, módjai.


A vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat következetes abban, hogy ügyvédi tevékenységet nem végezhet gazdasági társaság, kizárólag egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda vagy ezek társulása. Jogi tanácsadást és hatóság előtti képviseletet - mely lehet akár az ügyvédi tevékenység részhalmaza is - azonban végezhet jogszabályi felhatalmazás alapján több más szakember is a saját szakterületén, például könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, adószakértő stb. (lásd: a Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf. 27. 304/2003/9. számú döntését).

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület nem végez ügyvédi tevékenységet. A kizárólag ügyvéd által végezhető munkákat közvetített ügyvéd partnereink segítségével bonyolítjuk, melyre a Számvitelről szóló törvény és a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései adnak lehetőséget.

 
 

 
Munkaügyi kirendeltségek
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5630 Békés, Múzeum köz 1.
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5700 Gyula, 48-as u. 15-17.
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42.
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5900 Orosháza, Szabadság tér 3.
Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5720 Sarkad, Szt. István tér. 24/2.
Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5540 Szarvas, Vasút u. 40.
Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
5520 Szeghalom, Bocskai u. 8.
  


Életfa Művészeti Műhely