Bemutatkozás


„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület Bemutatkozása

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesületet 2010. május 17-én jegyezte be a Gyulai Törvényszék közhasznú egyesületként. Az alapítók fő célja a Magyarországon élők élethelyzetének, esélyegyenlőségének javítása, társadalmi reintegrációja.

Egyesületünk bérelt irodáján keresztül az alábbi közhasznú tevékenységeket, tanácsadásokat nyújtja térítésmentesen Békés megye lakosságának, illetve civil szervezeteinek:

 • Bejegyzett civil szervezetek számára ingyenes pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési és menedzsment tanácsadás.

 • Társadalmi önszerveződés elősegítéseként, társadalmi szervezetet létrehozni kívánó magánszemélyek részére alapítási  segítségnyújtás.

 • A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére munkatanácsadás, pályaorientációs, álláskeresési, munkaerő-piaci tanácsadás;

 • 2014. február 16-án bevezetett munkaerő-piaci szolgáltatásaink:

  1. Egyéni munkatanácsadás;

  2. Munkavállalói kulcsképességek és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás;

  3. Motivációs csoportfoglalkozás;

  4. Pályatanácsadás - pályamódosítási tanácsadás;

  5. Egyéni álláskeresési tanácsadás;

  6. Pszichológiai tanácsadás;

  7. Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás;

  8. Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése;

  9. Egyéni fejlesztési terv;

  10. Tanulási képességek és készségek vizsgálata;

  11. Esetmenedzser;

  12. Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés

  13. Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek;

 • Egészségmentorlás mindazon személyek részére, akik gondot fordítanak egészségük megőrzésére.

 • Gyermekfelügyelet,

 • Klubfoglalkozás megtartása fiatalok részére az egészséges életmód valamint párkeresés témakörében.

 • Szabadidős rendezvények megszervezése,

 • Konferenciák megszervezése (a catering szolgáltatást közvetített tevékenységként vállaljuk).

 • Önkéntes akciók szervezése, lebonyolítása.

 • Ismeretterjesztés, akciók szervezése a környezet- és fenntartható fejlődés területein.

 • Igény szerint szervezetfejlesztés, intézménymenedzselés, mentorlás.
   

 A vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat következetes abban, hogy ügyvédi tevékenységet nem végezhet gazdasági társaság, kizárólag egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda vagy ezek társulása. Jogi tanácsadást és hatóság előtti képviseletet - mely lehet akár az ügyvédi tevékenység részhalmaza is - azonban végezhet jogszabályi felhatalmazás alapján több más szakember is a saját szakterületén, például könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, adószakértő stb. (lásd: a Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf. 27. 304/2003/9. számú döntését).

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület nem végez ügyvédi tevékenységet. A kizárólag ügyvéd által végezhető munkákat közvetített ügyvéd partnereink segítségével bonyolítjuk, melyre a Számvitelről szóló törvény és a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései adnak lehetőséget.


  
 

 
 

 


Életfa Művészeti Műhely