EFOP-1.3.4-16-2017-0040 „PHRALIPE - Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra”

 A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület (5600 Békéscsaba, Lencsési út 45-47.) pályázatot nyújtott be a „Közös értékeink, sokszínű társadalom" című pályázati felhívására, melynek célja a roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, intézményeinek, szervezeteinek fejlesztése, a nemzetiségi nyelvhasználat elősegítése. A célok megvalósításához a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és a kulturális intézmények tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak, ezért kiterjedt együttműködési hálózat megteremtése az egyik részcélja a programnak.

Egyesületünk a programot 2018.03.01.2021.06.30. közötti időszakban valósítja meg.

Támogatás mértéke: 48 730 401 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.

   

A projekt eredményeképpen létrejönnek rendszeresen és fenntarthatóan működő kulturális műhelyek, melyek helyszínéül szolgálnak a roma kultúra megismerésének, továbbadásának.

A projektek megvalósítása hozzájárul:

- az előítéletek csökkentéséhez és az elfogadás növeléséhez,

- minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához.

A pályázat átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:

- a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;

- a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;

- az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.

Célcsoport:

A projekt célcsoportja, a támogatási kérelmet benyújtó által tervezett projekt hatóterületén[1] élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt.

Kiemelt célcsoportja a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

 

Megvalósítási intenzitás:

-          Évente összesen 27 roma kulturális esemény megrendezése;

o    Békéscsaba közigazgatási területén évente minimum 3 rendezvény,

o    és a békéscsabai járás, valamint szomszédos járásokban található olyan kistelepüléseken, ahol a roma lakosság aránya minimum 3%, évente minimum 3-3 rendezvény.

 

Tervezett programok:

1.     Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára.

2.     Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb. területén).

3.     Olyan nem formális, informális workshopok, tréningek, nyelvi képzések, romológiai ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is

4.     A roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása.

5.     Részvétel hazai nemzetiségi rendezvények szervezésében, a más által szervezett rendezvényeken a nemzetiségi, kiemelten roma részvétel megszervezése.

6.     A roma integrációt célzó vagy roma kultúrát bemutató tematikus táborok megvalósítása: ifjúsági és gyerektáborok hátrányos helyzetű/roma gyerekek, fiatalok számára, iskolai kirándulások tematikusan a roma kultúra, hagyományok egyes területét bemutatva, alkotótáborok szervezése gyerekek, fiatalok és roma művészek számára.

7.     Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása.

8.     Roma kulturális értékek megőrzéséhez, megértéséhez, átadásához szükséges kompetenciák fejlesztése:

a) Újszerű ismeretátadási módszerek kifejlesztése, alkalmazása és azok elérhetővé tétele,

b) A hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, bemutatása a többségi társadalomnak.

c) Nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolását, fejlesztését és továbbadását szolgáló tevékenységek.

d) Roma kultúrához kapcsolódó tehetségkutatás, tehetséggondozás.


Referencia mentor programjaink:


Kiegészítő tevékenység:

-          Projekt előkészítés,

-          Projektmenedzsment működtetése,

-          Horizontális szempontok érvényesítése (esélyegyenlőség- környezetvédelem),

-          Kötelező nyilvánosság biztosítása,

Önálló honlap: https://romakult.eu/


 
[1] Békéscsaba járás központtal a szomszédos járások hátrányos helyzetű kistelepülései

 
Életfa Művészeti Műhely