ÖNKÉNTESSÉG [2005. évi LXXXVIII. tv. alapján]
 

Szakmai tevékenységünk

 


BESZÁMOLÓ

2018. szeptember 22.
Forrás: Barangoló Közhasznú Egyesület

„Hal helyett hálót”


Ez a régi bölcsesség, ami leginkább fedi a valóban másokon segítő civil szervezetek tevékenységét.

Hiszen, ha csak egyszerűen adunk valamit a szűkölködőknek, az csak pillanatnyi megoldás. Lehetőség szerint keresni kell annak a módját, hogy az érintettek kikerüljenek a krízis helyzetből. Természetesen ez elképzelhetetlen a nehéz sorsúak együttműködése nélkül, s sajnos sokszor még úgy sem sikerül. Ezt a témát is körül jártuk a Dél-békési Civil Szövetség első konferenciáján.

A Barangoló Közhasznú Egyesület a Kalocsa Róza Művelődési Ház közreműködésével 2018. szeptember 22-én délelőtt rendezte meg a Dél-békési Civil Szövetség konferenciáját, melynek témája a szociális tevékenység volt.

A Dél-békési Civil Szövetség életre hívása már régi terve volt egyesületünknek, hiszen az egy éve induló Civil Tanoda több környékbeli civil szervezet részvételével valósult meg, s már akkor megfogalmazódott, jó lenne az itt fonódó kapcsolatokat elmélyíteni. Hiszen ha más és más területen is tevékenykednek szervezeteink, sok esetben problémáink hasonlóak. Együtt pedig mindig könnyebb!

A Dél-békési Civil Szövetség egy nonformális, laza együttműködési lehetőség, amely a politikai irányoktól mentesen végzi tevékenységét. Elsődleges célja a közösségfejlesztés, a környezet és természetvédelem, a kultúra, a szociális és a helytörténet területén tevékenykedő civil szervezetek közötti együttműködések koordinálása. A szervezet lehetőséget kíván adni az erőforrások egyesítésére, a közös érdekérvényesítésre, és a szervezetek hatékonyabb működésére, térségünk érdekében. 


Több témában is szervezünk majd konferenciát, a mai volt az első a sorban, mely a szociális tevékenység fontosságáról szólt. Helyszínünk a mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Ház volt, melynek vezetője, Jankó Erzsébet köszöntötte a több településről érkező civil szervezetek képviselőit. Majd Kálmán András, Mezőkovácsháza tanácsnoka bevezetője után röviden ismertettem a Dél-békési civil Szövetség lehetőségeit, tervezett programjait.

Majd fő témánk következett. A Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezetének munkáját és szociális tevékenységét mutatta be Jankó Erzsébet területi elnök és Merényiné Szentmiklósi Etelka területi vezető. Ezt követően a mezőkovácsházi Adományok Háza Egyesület munkájába nyertünk betekintést Bontovics Krisztián egyesületi tag segítségével.


Rövid szünet után Dr. Nagy László mentor, a Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület operatív igazgatója Önkéntesség a civil társadalom mozgatórugója című előadását hallgattuk meg. E mellett megismerkedhettünk az All-in Hungary rendszerrel is, mely a regisztrált civil szervezetek részére számos ingyenes lehetőséget biztosít. Érdemes hát élni a felület adta lehetőséggel: https://allin-hungary.eu/mapforrás: http://vegegyhazibarangolo.hu/civil-hirek/1100-hal-helyett-halot

 
Előadások az önkéntesség jegyében.
A "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület konferenciát szervezett 2017. augusztus 25-én az önkéntesség jegyében, melyen Bonnyai Anna és Bonnyai Sándor mondták el tapasztalataikat az önkéntességről.


Bővebben...
 
Szakmai tevékenységünk
BESZÁMOLÓ
2017. május 24.
Forrás: Barangoló Közhasznú Egyesület

„A Civil Kerekasztal 2017. május 23-i találkozója az önkéntesség témakörét járta körül, melynek helyszíne a Barangoló Közösségi Ház volt (Végegyháza).

Ahogyan az lenni szokott, kerekasztal találkozónkra meghívtuk településünk intézményeinek, civil szervezeteinek, önszerveződő közösségeinek képviselőit, településünk polgármesterét, a képviselő-testület tagjait. A „hazaiakon” kívül Mezőhegyesről is érkeztek vendégeink: Perlaki Edit, a Mezőhegyesi Általános Művelődési Ház közművelődés és könyvtár intézményegység-vezető, valamint Balogh Tamás, az Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület elnökhelyettese, aki be is mutatta nemrégen alakult szervezetüket.

 

Előadót is hívtunk a mai alkalomra, Nagy László mentort, a Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület operatív igazgatóját, aki a közel öt évvel ezelőtt megvalósuló Legyél Te is Önként-S! programunkat mentorként segítette. Előadásának témája a Békés Megyei Önkéntes Pontok tapasztalatait taglalta. Elsőként az önkéntesség fogalmát írta körül. Az önkéntesség saját elhatározáson alapul, anyagi juttatás nélkül, melyet családon kívül másnak teszünk, s a közjót szolgálja. Az önkéntesség nem új keletű dolog, hiszen a legtöbb emberben megfogalmazódik az igény, hogy egy jó ügyért akár önzetlenül is tegyen, legfeljebb nem fogalmazódik meg bennünk, hogy ez nem más, mint önkéntes munka.

 

Az önkéntesség fogalmának tudatosításában nagy szerepe volt, hogy 2001 az Önkéntesség Nemzetközi Éve volt. Ezt követően 2005-ben született meg a Civil Törvény, majd két évre rá az Önkéntes Stratégia. 2009-ben Önkéntes Centrumok alakultak minden megyeszékhelyen, ezt a címet Békés megyében a Béthel Alapítvány nyerte el. A 2012-től alakult Önkéntes Pontokat ezek a centrumok segítették a szakmai munkában, majd tavaly létrejöttek az első Önkéntes Közösségek, majd idén a nemzeti Önkéntes Tanács is. Nálunk, Békés megyében nem csak Végegyházán, más településen is hoztak létre Önkéntes Pontot a TÁMOP 5.5.2.-11 pályázati támogatás segítségével. Ezeken a pontokon lehetőség volt önkéntesek toborzására, közvetítésére is, s a programok segítségével számos önkéntesek által megvalósult tevékenységet támogattak. A programok eredményeinek összesítése alapján a 2014-es statisztikák segítségével számszerű adatok állnak rendelkezésre. Abban az évben kb. 2,5 millió fő önkénteskedett, a nők 35 %-a, a férfiak 33 %-a.  387 millió óra önkéntes munkát végeztek, melynek értéke kb. 245.358.000.000 Ft volt.

 

Megkérdezve őket, kiderült, hogy különböző okok motiválták őket arra, hogy önkéntes tevékenységet végezzenek:

- fontos a másokon való segítés,

- hisz az önkéntes eszmében,

- kötelességének érzi,

- fontosabbnak érzi magát,

- társadalmi csoport szolgálata,

- ismeretszerzés,

- kapcsolatépítés,

- tapasztalatszerzés.

 

Az önkéntes tevékenységet felkészítő találkozókkal segítették. Az önkéntesek megismerhették a jogszabályi hátteret, érzékenyítő feladatokat oldottak meg, kommunikációs segítséget kaptak, valamint jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg. A fogadószervezetek emellett toborzási technikákat ismerhettek meg, és elsajátíthatták az önkéntes motiváló szemléletet.

A téma mindenki számára érdekes volt, hiszen Végegyháza szervezeteiben sok önkéntes tevékenykedik már hosszú évek óta, ezzel színesítve, gazdagítva Végegyháza életét. A kerekasztalnál ülők önkéntes munkáját ismerik községünkben, s egymás között elismerjük a szervezetekben végzett önzetlen tevékenységet. ha kell, ha lehet segítjük is partnerszervezeteinket. hiszen összefogással könnyebb!”

 

forrás: http://vegegyhazibarangolo.hu/civil-hirek/1049-civil-kerekasztal-az-oenkentessegrl

 
Nemzeti Önkéntes Tanács
2016. december 06-án Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében megalakult a Nemzeti Önkéntes Tanács, melyen a "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület eseti meghívottként vehetett részt Nagy László operatív igazgató képviseletében teljes körű tanácskozási joggal.

 

 
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (MÓDOSÍTOTT)
 2005. évi LXXXVIII. törvény
Hatályos: 2013.07.01 -

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről1

 

Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, az Országgyűlés a jelen törvény megalkotásával meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében. A kitűzött célok elérése és a közérdekű önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeinek megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3
Életfa Művészeti Műhely