Budapesti mentorprogramunk képekben
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetség Programja keretében, mely során 2016. december 15. és 2017. szeptember 30. között tehetségfejlesztő programot valósított meg „Tehetséges fiatalok gondozása, számukra szakember mentorháló kialakítása és működtetése” címmel. 



A munkánk során sok esetben tapasztaljuk, hogy a személyes életút kialakításában és a személyes sikerek elérésében a tehetségen felül nagy szerepet játszik a megfelelő szakember megléte és a támogató közeg jelenléte.
A hátrányos helyzetű családokban élő tehetséges fiatalok sok esetben jelentős hátránnyal indulnak, hiszen a család a nehéz anyagi helyzetük miatt nem képesek biztosítani a gyermek fejlesztéséhez és taníttatásához szükséges kiegészítő oktatást.
Ezért olyan program beindítását terveztük, mely során együttműködve a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központtal Budapesten, valamint Békéscsabán és környékén élő 6-16 év közötti, a képzőművészet és a zeneművészet területén tehetséges fiatalokat segítő és fejlesztő helyi mentorháló került kialakításra pilot jelleggel.
A hálózatba mentorként azon, a településeken élő (Budapest és Békéscsaba és környéke) szakemberek és művészek kerültek bevonásra, akik nyitottak a fiatalok mentorálására, a tehetségek fejlesztésére és a saját tudásuk megosztására, részbeni átadására. A jelenlegi társadalmi és szociális környezetben a lakosság érzékenyítése érdekében nagy szükség van a tehetséggondozás népszerűsítésére.
A program hosszú távú célja, hogy a művészek önkéntes és karitatív tevékenység keretében segítsék a hátrányos helyzetű tehetségek készségeinek és tudásának fejlesztését, hozzájárulva ezzel egy sikeres életpálya kialakításához, a tehetségek kibontakoztatásához.
A program hosszú távon mozgalomként is kíván szolgálni, felhívva a figyelmet arra, hogy minden, a szakmájában sikeres embernek felelőssége a jövő nemzedékének segítése és támogatása, saját megszerzett tudásának átadása, biztosítva ezzel a tudás továbbvitelét, a nemzet hírnevének öregbítését.

 
Életfa Művészeti Műhely