NEA-TF-17-M-0417 - „Nyitott Szemmel” a társadalomra 2017.

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület 2017-ben a már működő tevékenységeit, szolgáltatásait szeretné a támogatási időszakban (2017. 04. 01. – 2018. 03. 30.) tovább fejleszteni, új, innovatív tevékenységeket bevezetni és még szélesebb körben elterjeszteni.
EGYESÜLETÜNK AZ ALÁBBI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEKET, TANÁCSADÁSOKAT NYÚJTJA TÉRÍTÉSMENTESEN BÉKÉS MEGYE, ÉS BUDAPEST LAKOSSÁGÁNAK, ILLETVE CIVIL SZERVEZETEINEK

- Bejegyzett civil szervezetek számára ingyenes pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési tanácsadás;
- Társadalmi önszerveződés elősegítéseként, társadalmi szervezetet létrehozni kívánó magánszemélyek részére alapítási segítségnyújtás;
- A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére munkatanácsadás, pályaorientációs, álláskeresési, munkaerő-piaci tanácsadás;
- Egészségmentorálás mindazon személyek részére, akik gondot fordítanak egészségük megőrzésére;
- Klubfoglalkozás megtartása fiatalok részére az egészséges életmód témakörében;
- Szabadidős rendezvények megszervezése, olyan célcsoporttagok részére, akik a lelki egészségmegőrzés területén szorulnak rekreációs segítségnyújtásra;
- Konferenciák megszervezése;
- Önkéntes akciók szervezése, lebonyolítása;
- Igény szerint szervezetfejlesztés, intézmény menedzselés, mentorálás;
 
Életfa Művészeti Műhely