65055-4/2016/ESELYT - „Tehetséges fiatalok gondozása, számukra szakember mentorháló kialakítása és működtetése”
                  

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetség Programja keretében, mely során 2016. december 15. és 2017. szeptember 30. között tehetségfejlesztő programot valósít meg „Tehetséges fiatalok gondozása, számukra szakember mentorháló kialakítása és működtetése” címmel.

 

A munkánk során sok esetben tapasztaljuk, hogy a személyes életút kialakításában és a személyes sikerek elérésében a tehetségen felül nagy szerepet játszik a megfelelő szakember megléte és a támogató közeg jelenléte. A hátrányos helyzetű családokban élő tehetséges fiatalok sok esetben jelentős hátránnyal indulnak, hiszen a család a nehéz anyagi helyzetük miatt nem képesek biztosítani a gyermek fejlesztéséhez és taníttatásához szükséges kiegészítő oktatást.

 

A program bemutatása

 

Ezért olyan program beindítását tervezzük, mely során együttműködve a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központtal, a Budapesten, valamint Békéscsabán és környékén élő 6-16 év közötti, a képzőművészet és a zeneművészet területén tehetséges fiatalokat segítő és fejlesztő helyi mentorháló kerül kialakításra pilot jelleggel. A programban közvetlenül 20-25 fiatal tehetség fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

A hálózatba mentorként azon, a településeken élő (Budapest és Békéscsaba és környéke) szakemberek és művészek kerülnek bevonásra, akik nyitottak a fiatalok mentorálására, a tehetségek fejlesztésére és a saját tudásuk megosztására, részbeni átadására.

A jelenlegi társadalmi és szociális környezetben a lakosság érzékenyítése érdekében nagy szükség van a tehetséggondozás népszerűsítésére. Ezen okból kifolyólag egyesületünk a program végén a két megvalósítási helyszínen egy kiállítással és zenei bemutatóval egybekötött rendezvényt szervez, ahol bemutatkoznak a mentorok és a diákok, továbbá a fiatal tehetségek előadása hallható és az általuk készített alkotások tekinthetőek meg.

 

A program célja

 

A program hosszú távú célja, hogy a művészek önkéntes és karitatív tevékenység keretében segítsék a hátrányos helyzetű tehetségek készségeinek és tudásának fejlesztését, hozzájárulva ezzel egy sikeres életpálya kialakításához, a tehetségek kibontakoztatásához.

 

A program hosszú távon mozgalomként is kíván szolgálni, felhívva a figyelmet arra, hogy minden, a szakmájában sikeres embernek felelőssége a jövő nemzedékének segítése és támogatása, saját megszerzett tudásának átadása, biztosítva ezzel a tudás továbbvitelét, a nemzet hírnevének öregbítését.

 

Tervezett időbeli ütemezése

·        2016. 12. hó – menedzsmentszervezet felállása, program beindítása

·        2017. 01. hó – toborzás, szakértők és fiatalok bevonása a programba, szerződéskötések

·        2017. 02. hó – mentorháló elindítása, működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,

·        2017. 03. hó – mentorháló működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,

·        2017. 04. hó – mentorháló működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,

·        2017. 05. hó – mentorháló működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,

·        2017. 06. hó – mentorháló működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,

·        2017. 07. hó – mentorháló működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,

·        2017. 08. hó – mentorháló működtetése, fiatal tehetségek fejlesztése,
2017. 09. hó - mentori tevékenység, zárórendezvény megszervezése,

A programot támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

 

 


BESZÁMOLÓ

 

Pályázatunkat 2016. december 15-én indítottuk el.

-         Első lépésként a programkoordinátorokkal kötöttünk szerződést, valamint a két helyszín tekintetében a feladatok ellátást biztosító helységek felkutatása volt a cél.

-       A kiválasztást követően az alábbi szakemberek bevonását engedélyeztük:

 

Budapest:

o   Kathy-Horváth Lajos (zeneművészet)

o   Kathy-Horváth Lajosné (zeneművészet)

o   Suki András (zeneművészet)

o   Lakatos György (zeneművészet)

o   Farkas Zsolt (zeneművészet)

 

Békéscsaba:

o   Novák Attila (képzőművészet)

o   Bartolák Anna (képzőművészet)

o   Baji Miklós Zoltán (képzőművészet)

o   Lustyik István (zeneművészet)

o   Pribojszki Ferenc (zeneművészet)

 

 

-          A programkoordinátorok feladata volt a kiválasztott szakemberekhez mérten a tehetséges fiatalok felkutatása Ebben a tevékenységükben Budapesten nagy segítségükre volt a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ. A koordinátorok számba vették a megvalósítási helyszíneken működő képzőművészeti és zeneművészeti csoportokat, iskolákat, valamint együttműködő partneri kapcsolataikat.

A toborzásnak köszönhetően az alábbi tehetségek kerültek kiválasztásra:

 

Budapest:

1.      Daróczi József, tehetségterülete: ének, gitár, mentora: Kathy-Horváth Lajos

2.      Somogyi Zoltán tehetségterülete: gitár, ének, mentora: Kathy-Horváth Lajos

3.      Bárdi-Farkas Linzi tehetségterülete: ének, mentora: Kathy-Horváth Lajos

4.      Varga Norbert tehetségterülete: ének, mentora: Kathy-Horváth Lajosné

5.      Mata Erik tehetségterülete: ének, mentora: Kathy-Horváth Lajosné

6.      Vári-Hegedűs Ádám tehetségterülete: zongora, ének, mentora: Kathy-Horváth Lajosné

7.      Szilassi Bálint tehetségterülete: zongora, mentora: Suki András

8.      Castagno Claudia Raquel tehetségterülete: zongora, mentora: Suki András

9.      Balog Botond tehetségterülete: zongora, mentora: Suki András

10.  Tánczos István tehetségterülete: gitár, ének, mentora: Lakatos György

11.  Kilin Bertalan tehetségterülete: gitár, ének, mentora: Lakatos György

12.  Veszeli Natália tehetségterülete: ének, tánc mentora: Lakatos György

13.  Feka Béla tehetségterülete: ének, mentora: Lakatos György

14.  Lakatos Sarolta tehetségterülete: ének, mentora: Lakatos György

15.  Seres Enikő Gabriella tehetségterülete: ének, mentora: Farkas Zsolt

16.  Varga Nikoletta tehetségterülete: ének, mentora: Farkas Zsolt

17.  Bajnóczi Krisztina tehetségterülete: ének, mentora: Farkas Zsolt

18.  Lakatos György János tehetségterülete: ének, mentora: Farkas Zsolt

19.  Lengyel Zsófia tehetségterülete: ének, mentora: Farkas Zsolt

 

Békéscsaba:

1.      Juhász Kira Cintia tehetségterülete: grafika, festészet, mentora: Novák Attila

2.      Gyöngyösi Éva Anita tehetségterülete: grafika, festészet, mentora: Novák Attila

3.      Czmarkó Csaba tehetségterülete: grafika, festészet, mentora: Novák Attila

4.      Búza Viktória tehetségterülete: grafika, festészet, mentora: Novák Attila

5.      Uhrin Balázs Dániel tehetségterülete: gitár, mentora: Lustyik István

6.      Szabó Milán tehetségterülete: gitár, mentora: Lustyik István

7.      Palásti Petra tehetségterülete: gitár, mentora: Lustyik István

8.      László Fanni tehetségterülete: gitár, mentora: Lustyik István

9.      Csülök Vencel tehetségterülete: gitár, mentora: Lustyik István

10.  Galbicsek Noémi tehetségterülete: gitár, mentora: Lustyik István

11.  B. Kis Anna tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Bartolák Anna

12.  Kiss Boglárka tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Bartolák Anna

13.  Krajcsó Szonja tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Baji Miklós Zoltán

14.  Pribelszki Márk tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Baji Miklós Zoltán

15.  Káli Zétény tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Baji Miklós Zoltán

16.  Gulyás Réka Tímea tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Baji Miklós Zoltán

17.  Gulyás Bernadett tehetségterülete: grafika, rajz, mentora: Baji Miklós Zoltán

18.  Ancsin Ákos tehetségterülete: pásztorsíp mentora: Pribojszki Ferenc

19.  Pankotai Gergő tehetségterülete: pásztorsíp mentora: Pribojszki Ferenc

20.  Laukó Dóra tehetségterülete: pásztorsíp mentora: Pribojszki Ferenc

21.  Nagy Tímea tehetségterülete: pásztorsíp mentora: Pribojszki Ferenc

22.  Bauer Beáta tehetségterülete: pásztorsíp mentora: Pribojszki Ferenc


-          Megbízásra került egy fiatalok fejlesztését segítő szakértő, tekintetbe véve, hogy hátrányos helyzetű fiatalokról volt szó, így jelentősen meg nőt a lemorzsolódás veszélye. A szakember feladata volt a fiatalok programba tartása, egyéni esetkezelése, tanácsadás a programot megvalósító szakemberek, mentorok részére.

-          Mentorálási tevékenység a program ideje alatt összesen 380 alkalommal

-          A program végén két záró rendezvény megszervezésére került sor:

o   2017. szeptember 15-én Budapesten (Budapest, Haller utca 27.) 09:30-12:00

§  összesen: 34 fő vett részt az eseményen,

§  A rendezvény cél az volt, hogy bemutassa azokat a fiatal tehetségeket, akik részt vettek a programban. További cél volt, hogy a társadalmi előítéletek és a kirekesztődés leküzdését, az egyenlő esélyek biztosítását, a hátrányos helyzetűek, ezen belül is a fiatalok támogatását és szemléletformálását, a generációk közötti kapcsolatok és a helyi szociális védőháló erősítését, valamint az önkéntesség népszerűsítését és a közvélemény formálását mozdítsa elő a rendezvény a tehetségek bemutatásán keresztül.

§  Program:

·         9:30 – 10:00 Regisztráció

·         10:00 – 10:15 Köszöntő, program bemutatása (elmondta Kathy-Horváth Lajos);

·         10:15 – 12:00 Mentoráltak és neves fellépők bemutatója:

o   Varga Norbert, Daróczi József, Mata Erik, Vári-Hegedűs Ádám, Brádi-Farkas Linzi, Somogyi Zoltán, Balogh Botond, Szilasi Bálint, Castango Claudia Raquel, Romano Glaszo Együttes, Khamoro Budapest Band Együttes.

o   2017. szeptember 11-től a Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.) aulájában a képzőművészeti területen tehetséges fiatalok munkáiból nyílt kiállítás.

o   2017. szeptember 22-én Békéscsabán (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.) 16:00-18:00

§  összesen: 54 fő vett részt az eseményen,

§  A rendezvény cél az volt, hogy bemutassa azokat a fiatal tehetségeket, akik részt vettek a programban. További cél volt, hogy a társadalmi előítéletek és a kirekesztődés leküzdését, az egyenlő esélyek biztosítását, a hátrányos helyzetűek, ezen belül is a fiatalok támogatását és szemléletformálását, a generációk közötti kapcsolatok és a helyi szociális védőháló erősítését, valamint az önkéntesség népszerűsítését és a közvélemény formálását mozdítsa elő a rendezvény a tehetségek bemutatásán keresztül.

§  Program:

·         16:00 – 16:15 Regisztráció

·         16:15 – 16:30 Köszöntő, program bemutatása

·         16:30 – 18:00  Mentoráltak bemutatója (Ifjú pásztorfurulyázók, Kemény Gitárklub” előadása;)

 

Pályázatunk 2017. szeptember 30-án zárult.

 

 
Életfa Művészeti Műhely