NEA-TF-15-SZ-0291 – Tanáccsal szolgálunk!
 
2012. január 01-étől, valamint 2014 március 15-e után a civil szervezetekre vonatkozó jogi, pénzügyi szabályok nagymértékben megváltoztak, specializálódtak, mely a civil szervezetek számára igen bonyolulttá, átláthatatlanná tette jogszerű működésüket.
Felméréseink alapján kimutatható, hogy a szervezetek olyan szinten tekintik bonyolultnak a fenntartásukat, hogy a megszüntetést fontolgatják, ha nem kapnak hathatós segítséget a szervezeti struktúrájuk megismerésére, tanácsadást a mindennapi tevékenységeik jogszerű végzésére.
A „Nyitott Szemmel” KHE. Munkatársai megyei szinten naponta kapnak jelzéseket, felkéréseket szakmai tanácsadó feladatok ellátására.

Támogatási időszak: 2015. április 01. - 2016. március 31.

TANÁCSADÁSOK:

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében tanácsadásokat nyújt pályázati, pénzügyi, munkaerő-piaci, pályaorientációs, szervezetfejlesztési területeken civil szervezetek részére, bérelt irodáján, valamint telephelyeinken keresztül (Újkígyós, Budapest, Orosháza, Békéscsaba).

A tanácsadások jellemzően egyéni, és csoportos módon történnek az érdeklődők személyes jelenléte mellett, azonban minimum minden hónapban hírlevél is kiküldésre kerül a regisztrált szervezetek email elérhetőségeire.

A tanácsadások az egyesület alapszabályának megfelelő tanácsadó tevékenység ellátást szolgálják. A tanácsadást igénybe vevők jellemzően a megváltozott jogi környezetre vonatkozólag kérnek tanácsot (alapszabály módosítás - kiemelten az új PTK rendelkezéseire -közhasznú státusz megszerzése, alapítási segítségnyújtás, felszámolási eljárásokra vonatkozó szabályok, pénzügyi szabályok változása, és az ezekhez történő alkalmazkodás, forrásteremtési tanácsadás, intézményi, szervezeti szabályzatok kidolgozása, módosítása, hatályosítása, munkaerő-piaci tanácsadás, segítségnyújtás szervezetfejlesztési kérdésekben).

Jelenleg Békés megyében nincs olyan szervezet, mely lehetőséget tudna biztosítani a helyi civil szervezetek számára, hogy MENTORÁLT módon, a problémával küzdő szervezet speciális igényeit figyelembe véve reagáljon a felmerült problémáik megoldására.

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület szakemberek bevonásával ezt az űrt kívánja pótolni tevékenységével.

A tevékenység eredményeként olyan tanácsadói hálózat alakult ki, mely azonnal képes reagálni a civil szektort érintő változásokra megerősítve a szektor önálló működési feltételeit, továbbá a mentorálás lehetőséget biztosított olyan alternatív forrásbevonási lehetőségek megismerésére, mely a civil szervezetek forráshiányát csökkenthetik.

A Békés megyében működő civil szakmai szervezetek tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a megye fejlődéséhez, felzárkózásához, azonban szakmaiságuk a vállalt közhasznú tevékenységük megvalósítására korlátozódik. Jellemző a megyében működő civil szervezetekre, hogy nehezen tudnak forrást teremteni arra, hogy külön jogászt, pénzügyi szakembert vagy pályázatírót tudjanak alkalmazni, melyre egyébként jelentős igény merült fel a felmérésünket elemezve.
 
Életfa Művészeti Műhely