Arculati elemek módosulása!Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek

Tájékoztatási 
Kötelezettségei útmutató

és arculati kézikönyv 
„KTK 2020“ 
„Befektetés a jövőbe”

 Az Európai Bizottság kommunikációért felelős egysége első számú célként fogalmazza meg a közös politikák, mint a regionális politika, ismertségének növelését, mely megvalósításának egy része a tagállam központi koordinációja általi program kommunikáció, míg a másik része a projekt szintű kommunikáció a kedvezményezettek részéről. Ez a dokumentum a kedvezményezettek számára minimálisan kötelező kommunikációs tevékenységet, eszközöket írja elő.

Jelen útmutató a kötelezettségek felsorolásán túl segítségként, praktikus, kézzelfogható útmutatóként is szolgál az uniós pályázatokon nyertes kedvezményezettek számára alapvetően a támogatási szerződés megkötése utáni időszakra vonatkozóan. A jelen útmutató által szabályozott, alapvetően Magyarországon megvalósuló fejlesztések, és az ezekhez tartozó kommunikáció finanszírozása az Európai Unió Európai Regionális

Fejlesztési Alapja (ERFA), Európai Szociális Alapja (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) támogatásával valósul meg, a Magyar Állam társfinanszírozása mellett.

A dokumentum elkészítésekor az elmúlt két programozási időszak tapasztalatait felhasználva, minél átláthatóbb és kevesebb adminisztrációt igénylő, az EU előírásokon alapuló hazai szabályozás megalkotása volt a cél, melynek eredményeként elérhető a kohéziós politika eszközeinek és eredményeinek ismertsége. Fontos a hatályt illetően, hogy a projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutató (KTK) szerint kell eljárni. Így amely projektek esetén a támogatási szerződés eredeti megkötése megtörtént a jelen útmutató (KTK 2020) hatálybalépése előtt (2014.07.11.), ott a korábbi KTK előírásai az irányadóak. KTK 2020 megjelenésekor a már benyújtott, értékelés előtt, vagy értékelés alatt álló projektek esetében, illetve a már támogatási döntéssel rendelkező (támogatási szerződéskötés előtt álló) projektek esetében, tekintettel a már megtervezett kommunikációs feladatokra és az azokhoz kapcsolódó költségekre, a korábbi, ÚSZT KTK-ban foglalt feladatok teljesítése kötelező. Ettől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell betartatni annak megjelenésének időpontjától kezdve.

Az EU szintű szabályozás alapján kialakult hazai szabályoknak megfelelően a pályázónak a projekt jellegétől és méretétől függően kommunikációs kötelezettségeket kell teljesítenie. Profiltól és mérettől függetlenül mindenszervezet (projekt) számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatban legyen szűkebb és tágabb működési környezetével, partnereivel, ügyfeleivel, munkatársaival, valamint a tevékenységét kívülről vagy belülről befolyásoló véleményvezérekkel. Sokan úgy gondolják, hogy a kommunikáció egyenlő a reklámozással vagy – bővebben – az értékesítésösztönzéssel.

Pedig ennél jóval többet jelent és komplexebb, de nem bonyolult feladat.

A szabályozás a lehető legáltalánosabb előírásokat fogalmazza meg magyarázattal és jó gyakorlatok felsorolásával, ám egyes projekteknek speciális igényei lehetnek és különleges célcsoportok elérését tűzhetik ki célul, ezért az esetlegesen felmerülő egyéni igényeket az irányító hatósággal (IH)/közreműködő szervezettel (KSZ) előre egyeztetve projektre szabottan lehet alkalmazni.

A kommunikációs költségek elszámolhatóságát alapvetően a pályázati felhívás és jelen KTK együttesen szabályozza, de minden esetben az IH/KSZ előre dönt a (költség) hatékonyság és eredményesség kritériumait figyelembe véve, ezért az elszámolhatóságról előzetes írásbeli jóváhagyás szükséges. A KTK kötelező előírásaitól eltérően elkészített, előzetes IH/KSZ jóváhagyás nélküli kommunikációs feladat teljesítése a projekt kommunikációs költségének keretére nem elszámolható.

Közös célunk a befektetés a jövőbe, és a fejlesztések eredményes kommunikálása a lakosság felé, hogy mind a magyar adófizetők, mind az Európai Unió állampolgárai lássák adóbefizetéseik hasznosulását és Magyarország folyamatos fejlődését.

 

A kézikönyv és a sablonok letölthetőek az alábbi linkről: http://palyazat.gov.hu/doc/25
vagy ide kattintva!
 
Életfa Művészeti Műhely