TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0016. "BELÉP(Ő) - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja"
A "Belép(ő)" című projekt az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozását, belépését előkészítő és arra motiváló programok, támogató szolgáltatások kínálata, melyet 30 hajléktalan kliens számára biztosít. Így lehetővé válik, hogy később sikeresen kapcsolódhassanak a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, munkaerő-piaci szolgáltatásokba, és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson.

Egyesületünk a programban önkéntes akciók szervezését vállalta.

Cél olyan, az egyénre szabott, többirányú, összehangolt segítség megteremtése, melynek szerves része az önálló életvitelre való képesség alapvető feltételeinek megteremtése és megerősítése, a munkaerőpiacon és a társadalmi életben szükséges kulcsképességek fejlesztése, a kapcsolati hálók kiépítése, megerősítése, - egyénekre és intézményekre irányuló módon egyaránt - a motiváció fokozása, a halmozott hátrányok leküzdésének segítése, egy olyan komplex, összehangolt programon belül, mely jól hasznosítható a jövőben is.

A „Belép(ő) – Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja” című projektben a civil szolgáltató és a közszféra összefogása révén válik lehetővé az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők önálló életvitelt élősegítő programjainknak a lebonyolítása Békéscsabán. 

A projekt megvalósítása során korábban még nem alkalmazott módszerekkel, innovatív módon szeretnénk elősegíteni az érintettek képessé tevését, az önálló életvitel elősegítését a támogató programok megvalósulása révén.

Egyéni esetkezelés mellett különböző tréningeken vehetnek részt a kliensek (tanulás technikát segítő, személyiségfejlesztő, állapot javító és személyiségzavarokat korrigáló tréning) amelyek képességeik, készségeik feltárást és megerősítését szolgálják, valamint segítik a hétköznapi konfliktuskezelést.

A projekt egyik egyedi eleme, az önkéntes műhelymunka, mely Belép(ő)-t biztosíthat egy hosszú távú szociális fejlődéshez, illetve a társadalmi integrációhoz, vagy a munkaerő-piacra való belépéshez.
 
Életfa Művészeti Műhely