TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0134 "Hétszínvirág - hét probléma egy megoldás"
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület (Békéscsaba, Lencsési út 45-47. IV/20) pályázatot nyújtott be a Figyelő Háló Szociális Szövetkezettel konzorciumban a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0134. számú „A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések, alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása” c. pályázati felhívására.

Egyesületünk a programot 2013. április 01 – 2015. március 31. közötti időszakban valósítja meg.

Támogatás mértéke: 9.674.000 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.
 
A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg!

A nők foglalkoztatására a gyermekvállalásnak fontos hatása van. A kisgyermeket vállaló nőknek sokszor kell választaniuk a karrier vagy a gyermeknevelés között, amely az esetek nagy részében hosszú évekre szóló döntést jelent. Ezt jól illusztrálja az, hogy Magyarországon a (0-6 év közötti) kisgyermeket nevelő 20-49 éves nők és a kisgyermeket nem nevelő nők foglalkoztatási rátája közötti különbség 33,4%. Ez az uniós arányokat tekintve a második legmagasabb értéket jelenti Csehország után, miközben az uniós átlag csak 12,1%.

Jelenleg a család és a munka összeegyeztetését, a családok választási lehetőségeit nagymértékben korlátozza, és ezáltal a gyermekvállalást is kedvezőtlenül befolyásolja, hogy korlátozott a megfelelő minőségű gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Jóllehet az új bölcsődei férőhelyek növelése és a jelenlegi férőhelyek korszerűsítése (elsősorban a regionális operatív programok támogatásával) folyamatos, a fejlesztések idő- és költségigénye nem tesz lehetővé olyan ütemű növekedést, amely valamennyi bölcsődébe beíratandó gyermek (és ezzel együtt munkaerő-piacra visszatérő szülő) igényeit kielégítené.

A további bölcsődefejlesztések mellett tehát szükség van egyéb, kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító helyi intézmények létrehozására is, amelyek rugalmasan képesek igazodni a szülők munkaidejéhez és munkarendjéhez.

A szolgáltatások kialakításánál elengedhetetlen a rugalmasság, amely a helyi igényeknek és a szülők munkarendjének megfelelő formájú és idejű gyermekfelügyeletre teremt lehetőséget.

 
A nappali kisgyermekellátás fejlesztésével, lehetőségeinek és rugalmasságának növelésével könnyebbé válik a munkahelyi és a magánéletbeli kötelezettségek összeegyeztetése és ezáltal több, kisgyermeket nevelő szülő számára válik tényleges lehetőséggé a munkaerőpiacra való visszatérés, a nőknek nem kell feltétlenül a karrier és a család között választaniuk, így remélhetőleg az intézkedés (a családtámogatási rendszer egyéb elemeivel egymást erősítve) hozzájárul a gyermekvállalás növekedéséhez is.

A program hivatalos oldala: https://www.facebook.com/hetszinvirag/timeline 


SZÓRÓLAP

 
 
 
 
Életfa Művészeti Műhely