Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020

 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról

A Kormány a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára a társadalmi szolidaritás jegyében végzett önkéntes tevékenységét elismerve, annak elősegítésére – építve és számítva az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a helyi közösségek, a civil szervezetek együttműködésére – a következő határozatot hozza:

1. A Kormány elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező „Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020” című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégiai terv).

2. A Kormány a Stratégiai tervben foglaltak végrehajtása céljából felkéri az önkéntességgel foglalkozó civil szervezeteket, egyházakat, egyéb érintett szervezeteket, hogy tevékenységükkel működjenek közre és vállaljanak aktív szerepet a Stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósulásában.

3. A Kormány a Stratégiai terv végrehajtása érdekében az alábbi középtávú feladatokat állapítja meg:

a) a pedagógusok továbbképzésének szakmai, tartalmi elemei közé be kell emelni az önkéntesség oktatását, az önkéntes programok megszervezésére vonatkozó jó gyakorlatok ismertetését;

Felelős: oktatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. december 31.
Forrás: nincs pénzügyi forrásigénye

b) az önkéntes tevékenység végzéséhez az önkéntesek felkészítése céljából – a költségvetési források függvényében – meg kell vizsgálni a pályázati források biztosításának lehetőségét;

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2013. június 30.

Forrás: Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetése, központi költségvetés

c) a hazai pályázati források felosztása során kiemelt figyelmet kell fordítani az önkéntesség szempontjainak érvényesítésére;

Felelős: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos
Forrás: nincs pénzügyi forrásigénye

d) az önkéntesség szakterületén összegyűlt hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetésére, az egyházi, civil, gazdasági és kormányzati szektor együttműködésének elősegítése érdekében meg kell vizsgálni, hogy milyen pályázati források biztosíthatóak közreadásukra;

Felelős: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetése

központi költségvetés

e) felül kell vizsgálni a munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályokat annak érdekében, hogy kialakításra kerülhessen egy „önkéntesbarát” jogszabályrendszer;

Felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2013. június 30.
Forrás: nincs pénzügyi forrásigénye

f) felül kell vizsgálni a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások körét, az általa biztosított kedvezmények kiterjesztésének lehetőségét a közhasznú minősítéssel nem rendelkező szervezetek számára, továbbá az önkéntes tevékenységben részt vevő felek szabályozásának meghatározását;

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2013. június 30.
Forrás: nincs pénzügyi forrásigénye

g) meg kell vizsgálni a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozási rendszere és a gazdasági társaságok szabályozása közötti kapcsolódási lehetőségeket;

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2013. június 30.
Forrás: nincs pénzügyi forrásigénye

h) informatikai szempontból tovább kell fejleszteni a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint nyilvántartott szervezetek adatbázisát a hatékonyabb felhasználhatóság érdekében;

Felelős: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2013. június 30.

Forrás: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/3 címrendi besorolású a „Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat

i) meg kell vizsgálni pályázati források biztosításának lehetőségét az Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetésének terhére, az önkéntes tevékenységet koordináló megyei és kistérségi hatókörű országos szolgáltató hálózat működtetésére és fejlesztésére;

 

Felelős: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

gazdaságpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2013. június 30.

Forrás: Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetése

központi költségvetés

j) meg kell vizsgálni az ÖTLET hosszú távú önkéntes program újraindításának lehetőségeit;

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2012. december 31.

Forrás: Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetése

központi költségvetés

k) a költségvetési lehetőségek függvényében meg kell vizsgálni egy olyan pályázati program elindításának lehetőségét, amely az önkéntességen keresztül integrálja a hátrányos helyzetű csoportokat;

Felelős: egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2013. június 30.

Forrás: Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetése

l) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásait be kell építeni a Központi Statisztikai Hivatal önkéntességre vonatkozó, lakosság körében végzett kutatásaiba, adatgyűjtéseibe, és azt kétévenként kiegészítő felvétel formájában a költségvetési lehetőségek függvényében kell lekérdezni;

Felelős: Központi Statisztikai Hivatal elnöke

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
Határidő: 2013. december 31.

Forrás: az adott évi központi költségvetésben az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz tartozó fejezeti kezelésű előirányzat

m) országos, reprezentatív kutatást kell ötévente – első ízben 2013-ban – készíteni az önkéntességről;

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2013. december 31., ezt követően ötévente

Forrás: az adott évi központi költségvetés

n) Önkéntességért Díjat kell alapítani, évenként történő rendszeres átadás mellett;

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

Határidő: 2012. december 31.

Forrás: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/3 címrendi besorolású a „Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, ezt követően a költségvetési lehetőségek függvényében az adott évi központi költségvetésben az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz tartozó fejezeti kezelésű előirányzat

o) meg kell vizsgálni az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállításába és működésébe történő magyar bekapcsolódás lehetőségeit, valamint meg kell kezdeni az önkéntesség külkapcsolati – így különösen a határon túli magyarságot érintő –, nemzetközi fejlesztési együttműködés, nemzetközi humanitárius segítségnyújtás vonatkozásainak kidolgozását;

Felelős: külügyminiszter
Határidő: folyamatos

Forrás: nemzetközi humanitárius területen társadalmi társ-finanszírozás

adományozás

p) népszerűsíteni kell az önkéntes tevékenységet az elektronikus és nyomtatott sajtóban, illetve a média egyéb csatornáin.

Felelős: önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kidolgozásáért felelős miniszter

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
Forrás: nincs pénzügyi forrásigénye
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozathoz


Nemzeti Önkéntes Stratégia

2012-2020
 
Tartalomjegyzék
 

I. HELYZETELEMZÉS    2

1. Az önkéntesség meghatározása    2

2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése napjainkig    2

3. Az Önkéntesség Európai Éve Magyarországon    4

4. A magyar önkéntesség európai viszonyításban    6

5. Az önkéntességről számokban (1993-2010)    8

 

II. SWOT ANALÍZIS    13

 

III. A NEMZETI ÖNKÉNTES STRATÉGIA ÁLTALÁNOS CÉLJAI    15

1. Az önkéntesség kultúrájának fejlesztése és attitűdfejlesztés    15

2. Speciális célcsoportok bevonásának támogatása    16

3. A hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése, a társadalmi kohéziót erősítő önkéntesség fejlesztése    16

 

IV. A NEMZETI ÖNKÉNTES STRATÉGIA HORIZONTÁLIS CÉLKITŰZÉSEI PRIORITÁSONKÉNT    17

1. Az önkéntességre nevelő, ösztönző rendszer kialakítása    17

2. Az önkéntesek felkészültségének fejlesztése    17

3. Fogadó szervezetek és intézmények bekapcsolása    17

4. Önkéntességet támogató jogszabályi környezet kialakítása    18

5. Támogató infrastruktúra fejlesztése    18

6. Szektorok együttműködésének támogatása    19

7. Adatok gyűjtése, kutatás (naprakészség biztosítása)    19

8. Önkéntesség presztízsének emelése    19

 

V. AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSE    20

 

A Stratégiai Terv teljes anyaga ingyenesen megrendelhető az alábbi email címen:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

 
Életfa Művészeti Műhely